Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Tilladelse til gangbro over Skensved Å ved Den nye Bane - 4 ugers klagefrist

I forbindelse med anlæg af Den nye bane København-Ringsted er der behov for at etablere en gangbro over Skensved å som
har en længde på 5,4 meter og bredde på 1,5m (fribredde på 1,3m), således at der bliver adgang til Banedanmarks sporskifte
på den modsatte bred. Der er pt. ikke adgang til sporskiftet.

01.08.19

I forbindelse med anlæg af Den nye bane København-Ringsted, er der behov for at Køge Kommune giver tilladelse til en gangbro over Skensved Å, således at der bliver adgang til Banedanmarks sporskifte på den modsatte bred.

Godkendelsen: 2019-013631-1


Ansøgning

Kortbilag 

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 02.08.19