Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Boretilladelse til 7 stk. A-boringer på Køge Jorddepot

Afgørelsen kan påklages af alle der har en individuel interesse i sagen. Fristen for indsendelse af klage er den 1. oktober 2019. Klagevejledning fremgår af tilladelsen

03.09.19

Klagevejledning

Tilladelse til at etablere moniteringsboringer er givet efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare¬klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.


Hent tilladelsen her


Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 03.09.19