Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Midlertidig tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand

samt grundvandssænkning ved byggefelt SH2-3, Søndre Havn i Køge
I forbindelse med etablering af skelbrønd ved byggefelt SH2-3 meddeler Køge Kommune hermed midlertidig tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand.

12.09.19
I forbindelse med etablering af skelbrønd ved byggefelt SH2-3 meddeler Køge Kommune hermed midlertidig tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand.

Hent tilladelsen her


Klagevejledning
Tilladelse til at etablere moniteringsboringer er givet efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare¬klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 12.09.19