Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Nyt fra byrådets møde den 24. september 2019

Med blandt andet overskrifterne "Ny indkøbs- og udbudspolitik har fokus på effektivitet og ansvarlighed", "Nye boliger på vej i Algestrup" og "Køge Kommune indfører whistleblower-ordning"

24.09.19
Ny indkøbs- og udbudspolitik har fokus på effektivitet og ansvarlighed

Køge Kommunes vigtigste opgave er at levere velfærd til indbyggere og virksomheder. Denne opgave involverer mange forskellige typer indkøb af varer og tjenester fra private leverandører. På tirsdagens byrådsmøde vedtog man en ny politik på indkøbsområdet, der har fokus på at øge effektiviteten i kommunens indkøb gennem fortsat samarbejde med andre offentlige myndigheder og med leverandører, så der kan sikres mest mulig velfærd for pengene. 

Desuden er der fokus på miljøet og det sociale ansvar hos leverandører, blandt andet vedrørende medarbejderforhold og understøttelse af velfærdssamfundet.

- Som offentlig myndighed bør vi gå forrest og tage ansvar, både når det kommer til miljøhensyn og arbejdsvilkår, og vi kan sende et stærkt signal ved at vælge de rigtige samarbejdspartnere og leverandører. Og så er det jo kun en fordel, at vi nu har indført en politik, der giver os mulighed for at gøre flere gode ting med de penge, vi har, siger borgmester Marie Stærke.

Nej til forsamlingshus på Bækgårdsvej
Byrådet valgte tirsdag ikke at vedtage en lokalplan, der blandt andet ville have givet mulighed for drift af et forsamlingshus på Bækgårdsvej i Borup. Lokalplanen blev sendt i høring i maj, og der indkom 57 høringssvar, hovedsageligt fra indbyggerne i Borup.

Høringssvarene kan i store træk deles op i to grupperinger. Den ene gruppe er hovedsageligt borgere i Borup, der finder muligheden for et forsamlingshus i byen positiv. Den anden gruppe er hovedsageligt naboer til adressen, der fortæller om store gener, de har oplevet, da forsamlingshuset var i drift. Generne handler om støj fra musik, gener fra festende gæster, parkeringsproblemer med mere. 

Et flertal i byrådet valgte i sidste ende at vægte naboernes bekymringer højest og vedtog derfor ikke lokalplanen. 

Det er kun muligt for Køge Kommune at regulere den støj, som produceres fra bygningen og ikke den støj, der opstår, når gæster til forsamlingshuset opholder sig på grunden eller på fortove og gader omkring forsamlingshuset.

Nye boliger på vej i Algestrup
Byrådet sagde tirsdag endeligt ja til en lokalplan, der giver mulighed for opførelsen af nye boliger på 18 grunde i Algestrup med nem adgang til infrastruktur som Tureby Station.

Et borgermøde i Algestrup viste stor interesse for opførelsen af nye boliger. Boligerne bliver såkaldt tæt-lav boliger i halvanden og to etager, og der bliver både fælles miljøstation, parkeringspladser og friareal.

- Interessen for at bo i Køge Kommune stiger konstant, og det giver efterspørgsel på boliger. Vi skal selvfølgelig understøtte den udvikling, og det gør vi blandt andet ved at sørge for, at der er mange forskellige slags boligtyper. Især i en by som Algestrup, der ligger perfekt i forhold til infrastruktur, der giver hurtig adgang til resten af Sjælland og Danmark, siger borgmester Marie Stærke.

Besøgscenter ved Borgring kommer et stort skridt nærmere
Det er nu muligt at gå i gang med at planlægge et permanent besøgscenter ved vikingeborgen Borgring ved Lellinge, efter byrådet tirsdag endeligt vedtog det nødvendige kommuneplantillæg. Sammen med fire andre kommuner, der har ringborge, arbejder Køge Kommune på at få ringborgene optaget på UNESCO’s verdensarvsliste, der indeholder enestående og bevaringsværdige områder og bygningsværker fra hele verden.

- Danmark har en essentiel plads i verdenshistorien som et af hjemlandene for vikingerne, der var med til at tegne verdenskortet. I Køge og de fire andre ringborgskommuner har vi et ganske specielt stykke historie, som vi bør vise frem, og et besøgscenter, der er opført med respekt for historien og lokalområdet, kan være med til at give en stor oplevelse for Borgrings besøgende, siger borgmester Marie Stærke.

Projektet er allerede på UNESCO's såkaldte tentativliste, og afventer officielt besøg med henblik på en kvalificering af ansøgningen.

Køge Kommune indfører whistleblower-ordning
På baggrund af en anbefaling fra direktionen i Køge Kommune vedtog byrådet tirsdag at indføre en whistleblower-ordning.

Formålet med ordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte ansatte som indgiver oplysninger og at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af grove fejl og ulovligheder.

Whistleblower-ordningen er ikke en sladrecentral og har ikke til formål at gå efter personer, men efter ulovlige eller uacceptable forhold. Ordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed. De almindelige dialogmuligheder vil således bestå uændret, herunder muligheden for at gå til egen leder, tillidsrepræsentanten eller den ansattes fagforbund.
Whistleblower-ordningen et alternativ, hvis den ansatte ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller den ansatte har henvendt sig til ledelsen, uden der er blevet taget hånd om forholdet.

Whistleblowerfunktionen varetages af kommunens centralt placeret jurateam i Stab og Kultur. Teamet besidder et bredt udvalg af forskellige juridiske kompetencer og har en tværgående indsigt i kommunen. Alle henvendelser til teamet behandles fortroligt i videst muligt omfang.

Etableringen af en whistleblower-ordning har ikke udspring i nogen aktuel sag i Køge Kommune, men er inspireret af blandt andet København og Roskilde kommuner, ligesom andre kommuner har lignende ordninger. Dertil kommer, at EU i april 2019 vedtog et direktiv, der betyder, at whistleblower-ordninger indenfor et relativ kort tidsrum bliver et lovkrav for danske myndigheder.

Det forventes, at den tekniske løsning til ordningen er klar pr. 1. januar 2020.

Takstændringer på SFO-området
Folketinget vedtog den 2. maj 2019 en justering af Folkeskoleloven, der betyder en kortere dag i skolen for indskolingsklasserne (0.-3.-klasse), men en længere tid i SFO’en.

Da man indførte Folkeskolereformen i 2014/15, forkortede man åbningstiden i SFO’erne, så forældrebetalingsandelen forblev den samme. At man nu igen forlænger åbningstiden i SFO’en betyder, at taksten går tilbage til niveauet før Folkeskolereformen, og at forældrebetalingsandelen altså stadig er den samme.

Det betyder i praksis en stigning 184 kroner pr. måned pr. barn i SFO fra 0.-1. klasse og 147 kr. pr. måned pr. barn i SFO fra 2.-3. klasse. Budgetændringen træder i kraft 1. januar 2020, såfremt det indgår i budgetvedtagelsen for 2020.

Pressekontakt: Borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke. Telefon 2490 2000

Opdateret af Køge Kommune 24.09.19