Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Spildevand og regnvand skal håndteres fra byggeriet SH1-3, Søndre Badevej 2 i Køge

Køge Kommune har truffet afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 og Spildevandsbekendtgørelsens §13, stk. 1 om, hvordan sanitært spildevand og regnvand skal håndteres fra byggeriet SH1-3, Søndre Badevej 2 i Køge.

19.09.19

Regnvandet fra ejendommen skal håndteres med afstrømning på de befæstede arealer og afledning samt rensning i fælles private LAR-anlæg i form af wadi med udledning til nedsivning på strandengen. Afgørelsen forholder sig til den forøgede spildevandsbelastning fra det udbyggede areal og giver tilladelse til at tilslutte spildevandet til den offentlige kloak.

Tilladelse kan hentes her og kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven kapitel 11 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger og indtil d. 17. oktober 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Opdateret af Køge Kommune 19.09.19