Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Et enigt byråd har fokus på velfærd og sammenhængskraft i årets budgetaftale

En budgetaftale med plads til politiske visioner og prioriteringer er på plads for årene 2020 – 2023. Dermed samles Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance om et budgetforlig, som prioriterer både anlæg og infrastruktur, der binder kommunen bedre sammen, ligesom erhvervslivet og borgernære initiativer er i fokus.

23.10.19

En effektiv økonomistyring gennem 2019 har givet et solidt fundament og gode forudsætninger for årets budgetaftale i Køge Kommune. Der er nemlig balance i Køge Kommunes økonomi, og det giver plads til politiske visioner og prioriteringer i budgetaftalen for årene 2020 – 2023.

-         -  Det er en budgetaftale fyldt med gode nyheder for kommunens borgere. Et enigt byråd præsenterer i dag en aftale, der tager højde for de mange flere børn vi ved, kommer til at få brug for daginstitutioner, og de flere ældre, der får behov for en plejebolig. Det flotte resultat er kun muligt gennem et konstruktivt og intenst samarbejde på tværs af byrådets partier. Ikke kun i de hektiske dage op til forliget, men også i månederne op til aftalen. Budgetforliget hviler på en sund og effektiv økonomistyring, som jeg er stolt over, vi er lykkedes med i Køge Kommune, siger borgmester Marie Stærke.

Samtlige partier i byrådet står bag årets budgetaftale, der lægger kommunens økonomiske rammer for de næste fire år. Budgettet for 2020 – 2023 sørger for, at der er penge til flere pædagoger, når børnetallet vokser, og til medarbejdere i ældreplejen, når flere ældre får brug for hjælp. I alt 100 millioner kroner over de næste fire år er øremærket til at honorere denne udvikling.

Forligspartierne prioriterer også penge til nye cykelstier og bedre kvalitet og hurtigere sagsbehandling på byggesagsområdet til gavn for borgere og erhvervslivet. Desuden opprioriteres sårbare børn og kultur- og foreningslivet, samt nødvendigt vedligehold af kommunens bygninger. Og så er borgerne i Borup sikret endnu et stykke af omfartsvejen.

Desuden er forligspartierne enige om at afblæse besparelser, som ellers efter planen skulle findes på Børneudvalget og Skoleudvalget. Besparelserne blev besluttet i sidste års budgetlægning, men det har vist sig vanskeligt at finde besparelser for de cirka 10 millioner kroner, som udestår. Forligspartierne er enige om, at de fortsatte bestræbelser på at finde besparelserne afblæses i et ønske om at skåne børne- og skoleområdet mest muligt.

Opskriften på et budget med overskud til at løfte den borgernære velfærd, skal findes i, at mange nye borgere flytter til kommunen, flere kommer i arbejde og et erhvervsliv i fremgang. Det er altså en sund økonomi, effektiv økonomistyring og vækst, der finansierer løftet i velfærd. Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er ligeledes fordelagtig for Køge, og giver det sidste løft til velfærdsprioriteringerne.

Læs hele budgetaftalen her


Pressekontakt:

Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Opdateret af Køge Kommune 23.10.19