Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet har truffet afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Køge Marina og Tangmoseskoven.

11.12.19

Afgørelsen

I medhør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, jf. § 69, stk. 1 har Kystdirektoratet truffet afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Køge Marina og Tangmoseskoven (hele eller dele af matr.nr. 3d, 11tø, 11ua, 11ub, 11uc, 11ud, 11ue, 11uf, 11uh, 11uu, 11uv, 11uæ, 11uø, 11vi, 11vu, 11vx, 11xo, 11xp, 11xq, 11xr, 72 og 71, Køge Markjorder).

Se afgørelsen

Klagevejledning

Afgørelser truffet efter naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven og § 30 i bekendtgørelse nr. 949 af 30. juni 2017 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 11.12.19