Boretilladelse til en overvågningsboring

Ved Harekær Mose/Golfklub Harekær

24.01.20
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare¬klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.


Hent tilladelsen her

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 24.01.20