Høring af forslag til reviderede affaldsregulativer

To kommunale affaldsregulativer i offentlig høring

10.01.20

Forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ for erhvervsaffald er i offentlig høring frem til og med 7. februar 2020.

Efter høringsperioden vil Klima- og planudvalget og Byrådet tage stilling til regulativet og høringsforslagene.
Bemærkninger og forslag til ændringer sendes til Køge Kommune, gerne på mail: affald@koege.dk


Opdateret af Køge Kommune 10.01.20