Høring af forslag til tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2010-2021

Køge Kommune sender forslag til tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2010-2021 i 4 ugers offentlig høring

16.01.20

Forslag til tillægget beskriver hvorledes Slimminge Vandværk vil fortsætte med at levere drikkevand til Slimminge Vandværks forbrugere, indtil Borup får etableret et nyt vandværk (årstal uvist) eller hvis vandkvaliteten fra Slimminge Vandværk ikke kan leve op til drikkevandskriterierne. I nævnte tilfælde vil vandindvindingen på Slimminge vandværk lukkes ned og så vil drikkevandet pumpes fra Borup Vandværk til Slimminge vandværks rent vands tank og derfra sendes ud til forbrugerne som vanligt. 

Tillægget er i offentlig høring til den 13. februar 2020. Du kan sende dit høringssvar til  eller sende det med post til Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge. Att.: Miljøafdelingen.

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 16.01.20