Invitation til borgermøde om lokalplan for Køge Dige

Klima- og Planudvalget inviterer til borgermøde den 6. februar kl. 19-21 om den nye lokalplan samt miljøkonsekvensrapport for Køge Dige.

28.01.20

Sidste etape før den endelige udformning af det ambitiøse projekt Køge Dige er i fuld gang. Lokalplan, der fastsætter de planmæssige rammer for projektet, og miljøkonsekvensrapport, der vurderer projektets indvirken på natur og miljø, er sendt i høring. Og nu inviterer Klima- og Planudvalget til borgermøde.

Formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov, byder velkommen til mødet, hvor repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen vil præsentere den foreslåede lokalplan, mens rådgiverne bag miljøkonsekvensrapporten vil gennemgå resultaterne af den. Der vil naturligvis også være rig lejlighed til både spørgsmål og kommentarer. 

-Jeg håber, at mange borgere vil møde op. Køge Dige er et meget ambitiøst og omfattende projekt, som skal være med til at sikre både borgerne og værdier i Køge By næste gang, vi ramt af en stormflod. Og vil vi selvfølgelig gerne have flest mulig gode input fra borgerne i forbindelse med det store projekt, siger Niels Rolskov.

Køge Dige er planlagt til at strække sig fra Skensved Å mod nord til hotel Comwell mod syd. Når lokalplanen er vedtaget, og det endelige projekt samt forslag til bidragsfordeling ligger klar, vil disse også blive sendt i høring hos berørte borgere og virksomheder – forventeligt senere i år. 

Dette borgermøde vil således ikke handle om hverken bidragsfordeling eller om udformningen af det endelige projekt, men begge dele vil blive drøftet - også på et borgermøde - når de respektive forslag ligger klar.

Borgermødet finder sted torsdag den 6. februar kl. 19-21 i kantinen på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.


Her finder du høringsmaterialet til Køge Dige

Opdateret af Køge Kommune 06.02.20