Ledige Pladser - Kursus for unge med angst og depression

Hvordan har du det og er du mellem 15 og 25 år?
Oplever du at være nedtrykt, trist, bange, isoleret, ensom, håbløshed, mindre selvtillid, problemer med at sove, angst, depression. Har du svært ved at passe din uddannelse eller job, tankemylder, hjertebanken, ondt i maven, bekymringer?

Så kom og mød andre der har det lige som dig.

16.01.20

Køge Kommune starter et kursus for unge mellem 15 og 25 år - ”Lær at tackle angst og depression”.

Eksempler på emner, der tages op på kurset:
• Håndtering af psykiske/fysiske smerter og træthed.
• Fysisk aktivitets betydning for humøret.
• Triggere og advarselssignaler.
• Forebyggelsesstrategier.
• Redskaber til at undgå, at symptomerne styrer dit liv.

Du tilmelder dig hos Koordinator Helle Skals, M: 29 33 22 44 eller e-mail: . Du får en tid til en samtale som varer ca en time og du er velkommen til at tage en forældre, ven eller vejleder med.

Det er to frivillige instruktører som leder kurset. De kender selv til det, at leve med angst og/eller depression.

Kurset forløber over syv mandage, kl. 16.30-19.00, og har første mødegang den 10. februar 2020. Kurset er gratis.
”Sundhed, Træning og Rehabilitering”, Rådhusstræde 10C, 2.sal, 4600 Køge. 

Du kan læse mere om kurset på www.koege.dk/patient og www.laerattackle.dk

Opdateret af Køge Kommune 16.01.20