Forskrift for olieprodukter og kemikalier

Køge Kommune har udarbejdet et udkast til en revideret Forskrift om olieprodukter og kemikalier. Der er tale om en revision af den gældende Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier (2011).

27.02.20
Forskriften omhandler både krav til håndtering og opbevaring af olieprodukter og kemikalier, samt indretning og drift på påfyldningspladser, hvor der ikke sker detailsalg.

Den reviderede forskrift er den 6. juni 2019 godkendt af Klima- og Planudvalget, med henblik på at blive sendt i offentlig høring.

I teksten henvises der til forskellige illustrationer. Disse tilføjes hurtigst muligt. 

Høring
Inden Køge Kommune endeligt vedtager en ny Forskrift om olieprodukter og kemikalier, sendes udkastet i 4 ugers offentlig høring, med henblik på at indhente lokale virksomheders og foreningers bemærkninger eller oplysninger, der skal tages i betragtning. 

Eventuelle bemærkninger og oplysninger skal være Køge Kommune i hænde senest den 28. marts 2020.

Klik her for at læse høringsbrevet
Klik her for at læse Udkastet  


Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 27.02.20