Nyt fra byrådets møde den 25. februar 2020

Med blandt andet overskrifterne ”Fremsynet budgetlægning giver ro på økonomien”, ”Byrådet vedtager ny planstrategi ” og ”Rådhusstrædet rundes af mod nord”

25.02.20
Fremsynet budgetlægning giver ro på økonomien

Det budget, som et enigt byråd vedtog i efteråret, holder vand. Det viser årets første økonomiske redegørelse. Samtlige politiske udvalg overholder nemlig de budgetter, som er lagt, og det betyder, at der er balance i Køge Kommunes økonomi.

- Årets første økonomiske redegørelse viser, at byrådet har været fremsynet og realistisk i efterårets budgetlægning. De politiske udvalg har efterfølgende gjort et gedigent stykke arbejde og overholdt budgetterne. Alt i alt giver det ro på økonomien og dermed ro på for såvel borgere som medarbejdere. Første økonomiske redegørelse er simpelt hen resultatet af et flot stykke politisk arbejde hele vejen rundt, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådet modtager tre gange årligt de såkaldte økonomiske redegørelser. De er et vigtigt værktøj, der giver et overbliksbillede over kommunens økonomiske situation. Byrådet er i gang med at omlægge en del af økonomien for at blive klar til at udvikle kommunen endnu mere, blandt andet gennem investeringer i daginstitutioner, skoler og ældreområdet.

- Da et enigt byråd lagde budget i efteråret, afsatte vi netop penge til de flere børn vi ved kommer til kommunen, og de flere ældre der får brug for hjælp. Ikke mindst på grund af Køge Kommunes flotte udvikling gælder det om at bevare styringen, så vi hele tiden har mulighed for at prioritere pengene der, hvor der er mest brug for dem. Når vi har styr på økonomien, er vi foran på point. Derfor er årets første økonomiske redegørelse en rigtig dejlig nyhed, siger borgmester Marie Stærke. 

Redegørelsen viser dog en enkelt uforudset udgift, der venter – nemlig en kollektiv sanktion fra staten, da landets kommuner samlet set har hævet skatten mere, end økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening tillader, på trods af at skatten er uændret i Køge Kommune.

Beløbet kendes ikke, men vil afspejles i årets anden økonomiske redegørelse. 

Byrådet vedtager ny planstrategi 
Nu er Køge Kommunes nye planstrategi klar til offentlig høring. Den lægger trædestenene for udviklingen af kommunen i perioden 2021-2033 inden for både erhverv, boligmasse, byudvikling og bæredygtighed.

Strategien omfatter blandt andet udvikling af nye byområder i Herfølge Vest og Hastrup Øst samt udvikling ved det tidligere Sun Chemical nær de attraktive naturområder ved Ølsemagle Revle – opførelse af nye seniorboliger og singleboliger samt undersøgelser af behovet for en ny erhvervsprofil.

Ambitionen er ifølge borgmester Marie Stærke, at udviklingen sker med størst mulig fokus på kvalitet og bæredygtighed:

- Vi ønsker at udvikle Køge Kommune som Sjællands bæredygtige kraftcenter. Køge by skal tilbyde alt, hvad man kan forvente af en moderne købstad, mens også vores mindre bysamfund og landsbyerne skal udvikles bæredygtigt og til gavn for både borgere og erhvervsliv, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådet har besluttet at sende Planstrategi 2020 ud til offentlig debat for at sikre bred offentlig opbakning til kommunes udvikling i den kommende 12-årige planperiode, Kommuneplan 2021-2033. Der vil blandt andet blive inviteret til borgermøde den 23. marts 2020, kl. 19-21.

Den Maritime Halvø bliver et mødested for alle i kommunen
Den Maritime Halvø på Søndre Havn skal være et samlingspunkt med plads til leg og aktiviteter og et mødested mellem skøn natur og byens liv.

Det er den vision, Køge Byråd har vedtaget for området på baggrund af de mange input, som engagerede borgere og foreninger kom med – både på stormødet den 4. december 2019 og i den efterfølgende høringsperiode. På stormødet i december kom der godt 200 input, som har dannet baggrund for visionen sammen med høringssvarene.

- Visionen er et rigtigt godt pejlemærke for det videre arbejde. Jeg vil godt sige tak til alle dem, der har engageret sig i at gøre Den Maritime Halvø til et sted, hvor man kan mødes på tværs af generationer, bopæl og interesser, og hvor både de organiserede foreninger og de selvorganiserede fællesskaber har plads til at nyde naturen i gå-afstand fra Køge by, siger borgmester Marie Stærke.

De tre grundpiller i visionen er, at Den Maritime Halvø er skal være et sted for alle, at der skal være plads til både aktiviteter og afslapning, og at halvøen understøtter gode naboskaber baseret på respekt og tillid.

Rådhusstrædet rundes af mod nord
Den sidste og nordligste del af Rådhusstræde i Køge er snart klar til at blive forvandlet fra byggeplads til boliger.
Det drejer sig om området nord for P-huset, mellem Ivar Huitfeldts Vej og Rådhusstrædet, op til Niels Juelsgade.

Byrådet sagde tirsdag ja til et lokalplansforslag, der vil gøre det muligt at bygge op til 3.500 kvadratmeter boligareal i tre længebygninger, hvoraf to højest må være tre etager, mens den nordligste højest må være to etager.

- Det er vigtigt at Rådhusstræde – og hele det stationsnære kerneområde – harmonerer med den omkringliggende by. Derfor trapper boligerne ned fra P-huset mod de hyggelige byhuse, der ligger nord for, siger borgmester Marie Stærke.

Lokalplansforslaget sendes nu i høring i otte uger.

Nytænkning i behandling af psykiske lidelser
Med støtte fra Sundhedsstyrelsen søsætter Køge Kommune en ny indsats, der skal imødekomme det stigende behov for hjælp og støtte til borgere med psykiske lidelser.

Projektet, der hedder ”Håb og forandring #sammen om”, har fået bevilget 2,5 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen. Midlerne skal bruges på medarbejdere, der selv har erfaring med psykisk sygdom eller sårbarhed.

Flere studier fra Danmark og udlandet viser nemlig, at inddragelse af medarbejdere, der har egne erfaringer med psykisk lidelse, er med til at øge kvaliteten i samarbejdet med borgeren.

- Vi skal altid være klar til at kigge på den måde, vi arbejder sammen med borgerne, der har brug for hjælp, på. Kan vi gøre det klogere eller bedre? Og som her, når vi ser den mulighed, så skal vi være klar til at rykke på det, siger borgmester Marie Stærke.

De nye medarbejdere bliver en del af den nye Åben Rådgivning. Sundhedsstyrelsen kan kun give tilsagn for ét år ad gangen, idet tilsagn er forudsat af, at bevillingen vedtages på finansloven. Derfor gives tilsagn for de kommende år med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Nødsovepladser står klar til hjemløs i Køge Kommune
Hvis frosten kommer i denne vinter, står der lune, indendørs sovepladser klar til gadesovende hjemløse i Køge Kommune. Med hjælp fra en puljebevilling på 266.000 fra Socialstyrelsen kan gadesovende hjemløse få et sted at sove, når der brug for det på de koldeste vinternætter.

Det vil sige, at der står køjesenge klar på Køge Vandrehjem, hvis temperaturen skulle falde til minusgrader.  Medarbejdere i forvaltningen vil bruge kontakter i hjemløsemiljøet til at give besked, når sengene er åbne.

- Her i kommunen står vi sammen om udfordringer og hjælper hinanden, det gælder selvfølgelig også dem, der ikke har et sted at sove, når det bliver for koldt, siger borgmester Marie Stærke.

Forvaltningen arbejder sammen med frivillige om de praktiske opgaver i forbindelse med åbning af vandrehjemmet for gadesovende hjemløse.

Byrådet afsætter penge til at vedligeholde haller
Igen i 2020 er der afsat penge til at vedligeholde de selvejende haller i Køge Kommune. Byrådet vedtog tirsdag at bruge 6,545 millioner kroner til genopretningsopgaver på hallerne i år.

Flere af hallerne er opført i 1970'erne, og der er derfor en opgave med at vedligeholde dem. Pengene skal især bruges på facader, vinduer og tage med mere.

- De selvejende haller spiller en stor rolle i at give foreningslivet i kommunen gode rammer. De er hjem for en stor del af breddeidrætten, og derfor er det enormt vigtigt, at vi hele tiden sørger for, at de er tidssvarende og funktionelle, siger borgmester Marie Stærke.

De selvejende haller i Køge Kommune er Køgehallerne, Køge Nord Sportscenter, Ravnsborghallen, Herfølgehallen og Skovbohallerne.

Køge Nords nye skovby får vejforbindelse
Et helt nyt boligområde med skoven i baghaven, tæt ved Køge by og med kun 20 minutter til København rykker nu tættere på, efter byrådet tirsdag afsatte 54 millioner kroner til at byggemodne det område, der skal blive til Skovbyen ved Køge Nord.

Pengene skal til dels bruges på at etablere en vejforbindelse, der kan give adgang til de 1.600 kommende boliger i området og til at etablere forsyning af strøm, vand og varme. Desuden skal der foretages arkæologiske undersøgelser, før der kan bygges på matriklerne.

- Skovbyen bliver en vigtig del af den ny bæredygtige bydel i Køge Nord, og det er skønt at de den komme et stort skridt nærmere. Det bliver spændende at følge udviklingen og se, hvordan boligerne og skoven nærmest kommer til at smelte sammen, siger borgmester Marie Stærke.

Udover at give adgang til området vil vejforbindelsen komme til at binde bydelen sammen og vil blive tilsluttet den omkringliggende infrastruktur, så der skabes gode trafikale forbindelser lokalt i området, til Ølsemagle, til motorvejen og Køge Nord Station.

De 54 millioner er fordelt med 22 millioner kroner i 2020 og 32 millioner kroner i 2021.

Små kraftværk på skoler skal drive energibesparelser i hele kommunen
Køge Byråd afsatte tirsdag 10 millioner kroner til energisparende projekter, der skal igangsættes i flere af kommunens bygninger i 2020.

Et af de større projekter bliver etablering af kraftvarmeanlæg på Ejby Skole og Skovboskolen. Her bliver der nemlig varmet op med naturgas, og det betyder, at der kan opsættes anlæg, der bruger naturgassen til samtidig at producere billigere strøm.
En af de store fordele ved de decentrale kraftvarmeanlæg er, at de tjener sig selv hjem på relativt kort tid –godt syv år – men de holder meget længere. 

Det betyder, at de kan være med til at finansiere andre energisparende projekter, der ellers er længere tid om at tjene sig selv hjem, som fx opsætning af LED-belysning.

- Når det kommer til energibesparelse, så giver det ikke bare mening, fordi det er mere bæredygtigt og bedre for miljøet. Det er også mere bæredygtigt fra et økonomisk synspunkt, siger Marie Stærke.

Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, tlf.: 2490 2000

Opdateret af Køge Kommune 25.02.20