Fjernelse af byggepladshegn 3 nætter i uge 13

Nabobeboelser indenfor varslingszonen skal orienteres min. 1 uge i forvejen.
Dispensationen omhandler alene aktiviteter, der er direkte relateret til nedtagning af byggepladshegnet

15.03.20
Dispensation fra forskriftens krav til arbejdstider ved fjernelse af byggepladshegn op til 3 nætter i uge 13
Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider til følgende aktivitet:

Nedtagning af byggepladshegn og reetablering af grøften. Til arbejdet vil der blive anvendt lille gravemaskine og lille dumper. Alt andet arbejde er med håndkraft. Arbejdet kan udføres under den meddelte sporspærring: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 23.00 – 6.30. Nabobeboelser indenfor varslingszonen skal orienteres min. 1 uge i forvejen. Dispensationen omhandler alene aktiviteter, der er direkte relateret til nedtagning af byggepladshegnet.
Hent kort og dispensationen her

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 15.03.20