Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Ingen besøg på plejehjem og bosteder

Styrelsen for Patientsikkerhed har onsdag den 18. marts givet påbud til samtlige kommuner i Danmark om at indføre et midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem mm. Køge Kommune har straks iværksat forbuddet.

19.03.20
For at forebygge og inddæmme udbredelse af coronavirus har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt alle kommuner at indføre forbud mod besøg på plejehjem og bosteder. 

Forbuddet er trådt i kraft med omgående virkning og omfatter i Køge Kommune som andre steder i landet besøg på kommunale og private plejehjem, kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. 

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

- Forbud mod besøg kan være hårdt for både beboere og pårørende. Men i denne situation er det den allerbedste mulighed vi har for at passe på hinanden. Vi har indtil videre haft en god dialog med pårørende, som har været både forstående og omsorgsfulde i deres måde at håndtere situationen på – og stor tak for det, siger direktør for Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune, Mette Olander.

Besøg i kritiske situationer
Besøg i kritiske situationer fra en borgers nære pårørende er dog fortsat muligt. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

 
Hvis der er tvivl om retningslinjerne, er de pårørende naturligvis altid velkomne til at kontakte de respektive plejehjem eller bosteder, som kan guide dem i forhold til konkrete situationer.
Forbuddet er gældende indtil videre.

Pressekontakt:
Direktør for Velfærdsforvaltningen, Mette Olander, tlf. 23 99 87 01


Opdateret af Køge Kommune 19.03.20