AFLYST - borgermøde om udvidelse af Hotel Niels Juel

Borgermødet skulle være afholdt den 26. marts.

12.03.20

Baggrund for borgermøde

Køge Byråd har besluttet at udarbejde et lokalplanforslag for udvidelse af Hotel Niels Juel. Inden arbejdet med lokalplanforslaget går i gang, ønsker byrådet, at der holdes et indledende borgermøde.

Ejeren ønsker at udvide hotellets 49 værelser op 100 værelser, da det ifølge ejeren vil gøre hotellet mere driftsmæssigt rentabelt.

Projektet omfatter et byggeri i fire etager i forlængelse af det nuværende hotel. Den gældende lokalplan 3–41 giver kun mulighed for 2,5 etager. Derfor skal der udarbejdes ny lokalplan.

Lokalplanforslaget vil indeholde forslag til en parkeringsdækning, som er en del mindre end den i den gældende lokalplan. Begrundelsen er dels, at hotellet ligger tæt på Køge Station, dels at der kun meget sjældent opleves efterspørgsel på samtlige parkeringspladser.

Dato for borgermødet

Borgermødet er på nuværende tidspunkt aflyst.
Når en ny dato er fastlagt, annonceres det på koege.dk.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 12.03.20