Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse

til oplag af beton-, asfalt- og jernbaneskærver til NCC Industry A/S, Junckersvej 2, 4600 Køge

05.03.20
Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCCs oplag af beton-, asfalt- og jernbaneskærver på Junckersvej 2, 4600 Køge

Klik her for at downloade miljøgodkendelsen og tilslutningstilladelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 2. april 2020. 
Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 05.03.20