Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse

til oplag af beton-, asfalt- og jernbaneskærver til NCC Industry A/S, Junckersvej 2, 4600 Køge

05.03.20
Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til NCCs oplag af beton-, asfalt- og jernbaneskærver på Junckersvej 2, 4600 Køge

Klik her for at downloade miljøgodkendelsen og tilslutningstilladelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 2. april 2020. 
Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 05.03.20