Miljøgodkendelsen for Colas Asfaltfabrik

Køge Kommune har revideret Miljøgodkendelsen for Colas Asfaltfabrik på Nordhavnsvej 9, 4600 Køge

26.03.20
Med den nye Miljøgodkendelse vil Colas Asfaltfabrik fremover bliver reguleret efter Miljøstyrelsens standardvilkår for asfaltfabrikker.
Samtidig er der givet tilladelse til at bruge fejesand og brugte jernbaneskærver i produktionen af asfalt.

Klik her for at downloade Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen er givet efter §§ 41 og 33 i Miljøbeskyttelsesloven, og kan påklages indtil 23. april 2020.

Klagevejledning findes sidst i Miljøgodkendelsen.

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 26.03.20