Vandindvindingstilladelse til Højstrupgård Vandværk

10.03.20

Afgørelsen

Køge Kommune har den 5. marts 2020 givet en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding til Højstrupgråd Vandværk, der ligger under Ejby Vandværk. 

Vandindvindingstilladelse

Klagevejleding

Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen.
Klagefristen er 4 uger fra dags dato dvs. fra den 10. marts 2020.
Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 10.03.20