Dagtilbud og de mindste skoleklasser åbner 15. april eller snarest derefter

Genåbningen af Køge Kommunes dagtilbud og 0.-5. klasser skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt for at mindske smitten med coronavirus. Detaljer om den genåbning, der sker fra 15. april, vil følge i de kommende dage.

07.04.20

Regeringen har i forbindelse med en gradvis genåbning af det danske samfund besluttet at begynde med dagtilbud og skoleklasser for de mindste børn. Åbningen kan gå i gang fra onsdag den 15. april, men de præcise detaljer skal afgøres lokalt i samarbejde med sundhedsberedskabet.

Det betyder, at der nu skal et større planlægningsarbejde i gang i både vuggestuer, dagplejere, børnehaver og i skolernes o.-5. klasser og på SFO’erne.

I Køge Kommune er der godt 6.000 børn, der skal starte igen, og der kan være mange spørgsmål: Skal børnene deles op i mindre grupper, skal alle starte på samme tid og hvordan sikrer man konkret fokus på at mindske smittespredningen med coronavirus?

Køge Kommune er i fuld gang med at planlægge hvordan det kan lade sig gøre at åbne op, og afventer i den forbindelse retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og KL.

- Det er vigtigt, at genåbningen sker kontrolleret og trygt for både børn, forældre og de ansatte. Vi skal i samarbejde med KL, sundhedsmyndighederne og ledelserne på daginstitutioner nu i gang med at finde de løsninger, der passer bedst til det konkrete dagtilbud,” siger formand for Børne- og Ungeudvalget, Pernille Sylvest.

Meddelelsen om, at de mindste børn skal starte som de første, fik kommunerne samtidig med resten af Danmark andre i forbindelse med statsministerens pressemøde i går aftes. Derfor vil påsken gå med den konkrete planlægning, lyder det fra formand for Skoleudvalget, Mads Andersen:

- Der ligger ikke en klar køreplan, den skal vi i gang med at udarbejde. Lige nu venter vi på en række informationer om, hvordan vi skal forholde os i forhold til de sundhedsmæssige aspekter, så vi kan sikre, at også de mindste klasser og deres lærere får en god opstart. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få sat gang i åbningen for de mindste klasser snarest, siger Mads Andersen.

Der vil blive gjort ekstra rent på både skoler og i institutioner før opstart, mens en række øvrige initiativer vil falde på plads i den forestående proces.

Udvalgsformændene henviser til, at mere information vil følge i de kommende dage – primært fra de enkelte dagtilbud og skoler, som blandt andet skal tage stilling til, hvordan man skal forholde sig til børn og medarbejdere, der måtte være i risikogrupper.


De er omfattet af genåbningen:

  • Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger
  • Grundskoler: 0.-5. klasse
  • SFO, fritidshjem og klub: 0.-5. klasse
  • Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning, mv.: Alle klassetrin
  • Gymnasiale uddannelser: 3.g- og 2. hf-klasser samt ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
  • Erhvervsuddannelser: Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer, og tekniske eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
  • AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

Kilde: www.uvm.dk


Pressekontakt:

Pernille Sylvest, 60 70 37 03

Mads Andersen, 61 34 46 05

Opdateret af Køge Kommune 07.04.20