Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder

4 ugers høring for revideringen af forskriften 2020

03.04.20
Køge Kommune har revision af forskriften i høring i 4 uger fra den 3. april 2020. Læs høringsudgaven her.

Revisionen har til formål, at indarbejde et forbud mod nedramning af pæle og spuns i juli måned hvert år, for byggerier hvor der er boliger indenfor 200 meter.

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 03.04.20