Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Indendørs kultur- og foreningsliv åbner igen

29.05.20

I forbindelse med den udvidet fase 2 kan Køge Kommune nu åbne kommunens lokaler op for indendørs kultur- og foreningsliv. Vi mangler dog helt præcise dato, da vi lige skal have rengøringen helt på plads. Dato udmeldes i næste uge.  

Køge Gymnasium åbner sine lokaler for foreningerne tidligst til august. 

Den udvidede fase 2 indebærer genåbning af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter, herunder spejdere, folkeoplysende og amatørkulturelle aktiviteter og lokaler, der anvendes af musik- og kulturskoler m.v., aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og kulturhuse. 

Indendørs idræt er ikke omfattet af den udvidet fase 2

Retningslinjerne omfatter IKKE idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga og dart mv. Heller ikke selvom aktiviteterne forestås af foreninger og institutioner, der må åbne for andre dele af deres aktivitet. Dvs. omklædningsrum er endnu ikke åbne, men det nødvendige antal toiletter er åbne, også for udendørs idræt.

Deltagerantal ved siddende kulturaktiviteter

Forsamlingsforbuddet på max. 10 personer skal fortsat overholdes. Dog gælder det for foreninger mv, der arrangerer kulturarrangementer som f.eks. foredrag, optræden eller koncert for et siddende publikum, at sådanne arrangementer er undtaget for forsamlingsforbuddet. Her vil det være muligt at samle op til 500 personer. Bemærk at der er særlige regler herfor. Læs retningslinjerne for kulturaktiviteter med siddende publikum. (vedhæftet)

Forudsætninger for genåbning

Kulturministeriet har udarbejdet en række tiltag som foreningen/aktøren er ansvarlig for at overholde. De omfatter bl.a. 

  • Intern plan for overholdelse af sundhedsmyndighedernes vejledninger skal udarbejdes
  • Sundhedsmyndighedernes vejledninger om bl.a. hygiejne og hosteetikette skal printes og være synlige for deltagere
  • Arrangøren skal have fokus på deltagerantal og afstandskrav
  • Arrangøren skal overveje adfærdsmæssige tiltag så som inddeling i grupper, stoleopsætning, god udluftning, nudging m.m.
  • Arrangøren skal være opmærksom på hyppig rengøring af fælles kontaktpunkter, redskaber eller remedier

Se hele listen over tiltag, der skal gennemføres ved genåbningen samt retningslinjerne for medarbejdere og frivillige i foreningen. (vedhæftet)

Køge Kommune rengør lokalerne 2 gange i døgnet. De foreninger, som har indgået aftale med ETK om rengøring af klubhuse/foreningshuse har ansvaret for at leve op til myndighedernes hygiejnekrav.  

Se alle retningslinjer for genåbning på Kulturministeriets hjemmeside (https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/)

Opdateret af Køge Kommune 29.05.20