Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Køge Kommune fungerer tæt på normalt

På trods af, at Køge Kommunes rådhus er lukket på tredje måned, fungerer kommunens funktioner næsten normalt. Rigtig meget af det administrative arbejde bliver nemlig udført fra medarbejdernes hjem. I driften er der fuld fart på skoler, børnehaver, ældrepleje, affald og alle de andre arbejdsopgaver, som kommunen varetager. Næste skridt bliver blandt andet genåbning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Center for dansk og integration og en række indsatser under kulturområdet.

26.05.20
Mens jyske og fynske rådhuse kan åbne, må rådhusene på Sjælland vente en omgang. Det betyder, at Køge Kommunes rådhus tidligst åbner igen den 8. juni. Det står klart på baggrund af de seneste udmeldinger fra regeringen.

Situationen med corona-virus har åbnet op for nye og kreative måder at arbejde på. Digitale møder, hjemmearbejdspladser, digitale samtaler med borgerne har alt sammen gjort, at kommunens administrative funktioner fungerer stort set som normalt. Borgere i Køge Kommune må dog stadig vente på at kunne møde op i fx Borgerservice, Jobcentret med videre. 

- Da vi sendte rådhusets medarbejdere hjem den 13. marts, stod vi i en situation, vi aldrig havde prøvet før. Vi kan se tilbage på en tid, hvor vi alle har omstillet os i rekordfart. Jeg er glad for, at vi kan se frem mod en mere åben kommune, og jeg er taknemmelig og stolt over den enorme indsats, der er ydet undervejs. Tak til Køge-borgerne for at holde afstand og for at udvise tålmodighed i en tid, der har været svær for alle, siger borgmester Marie Stærke.

Da rådhuset lukkede, og medarbejderne blev sendt hjem, skete det på én gang. Siden den 13. marts er der langsomt sket en genåbning af forskellige institutioner og områder. På baggrund af regeringens seneste udmeldinger ser den gradvise genåbning sådan ud i Køge Kommune:

  

Følgende åbner op
- Musikskolen åbner den 27. maj. Eleverne får særskilt besked

- KøgeBibliotekerne åbnede den 18. maj for ind- og udlån af bestilt materiale. Nu åbner bibliotekerne helt op, dog kun inden for åbningstiden, og altså ikke for selvbetjening. 

- Ungdomsskolerne har haft åbent for unge op til 10. klasse siden den 18. maj. Nu åbnes også op for unge der går på ungdomsuddannelser.

- KØS åbner tirsdag den 26. maj og Køge Museum åbnede den 23. maj. Borgring er åben for besøg den 30. maj.
- Aftenskolerne forbereder åbning.

- Center for Dansk og integration åbner den 27. maj. Kursisterne får særskilt besked.

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) fungerer igen som normalt.

- Familiecentret holder samtaler med borgere efter aftale.

- Dag- og aktivitetstilbud på socialområdet er nu åbne. 

- Værestederne er genåbnet og tilbyder forskellige aktiviteter og samvær. Der er fortsat begrænsninger i forhold til antal deltagere, varighed m.m.

- Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter er åbnet for behandling både individuelt og i dagbehandlingsgruppen. 

- Åben Rådgivning tilbyder fortsat samtaler både telefonisk og ved fremmøde efter aftale. Der opstarter gruppeforløb igen fra juni måned.  Kontakt tilbuddet på tlf. 5667 2628. 

- Akutlinjen – som er et tilbud målrettet borgere i psykisk krise - har telefonisk åbent hele døgnet 2440 0404.

Her er allerede åbnet igen
Køge Marina har pr. 2. april åbnet for søsætning og optagning af både med kran. Ejere af både i Køge Marina har modtaget besked. 
- Genbrugsstationerne er åbne igen, og fra 4. maj åbnede muligheden for at komme af med affald hele døgnet. 

- Vielser Køge rådhus. Det er igen muligt at blive viet på Køge Rådhus igen, men kun om lørdagen. Hvis I vil vies på Køge Rådhus, skal I kontakte Borgerservice indenfor almindelig åbningstid på telefon 5667 6767.

- Udendørs idrætsanlæg er åbne, så foreningerne kan benytte disse. Foreningerne har ansvar for at brugen sker i henhold til myndighedernes retningslinjer. 

- Skoler og dagtilbud med mere.


Her er stadig lukket for fysisk fremmøde
- Borgerservice. Det er dog muligt i hastende tilfælde af få hjælp til pas, kørekort og nøglekort til nem-id. Borgerservice svarer på telefon 56 67 67 67 inden for normalt åbningstid.

- Pladsanvisningen har lukket for personlig betjening, men du er velkommen til at ringe på 56676767, eller skrive en mail til pladsanvisning@koege.dk.

- Jobcenter Køge holder lukket for fysisk fremmøde på baggrund af myndighedernes anbefalinger, og indtil videre frem til 8. juni. Er du indkaldt til samtale i den periode skal du ikke møde og det vil ikke få økonomiske konsekvenser for din sag. Du kan ringe direkte til din sagsbehandler, eller ringe til Jobcentret på telefon 56676687 eller 56676695. Er du over 30 år, ledig, og på kontanthjælp, kan du få telefonisk hjælp til din jobansøgning. For at deltage skal man som ledig på kontanthjælp blot rette henvendelse til sin jobkonsulent i Jobcenteret på. Det er en fordel, hvis man som ledig har adgang til en PC.

- Svømmeland og faciliteter til indendørs idræt er fortsat lukkede.


Har man spørgsmål til, hvorvidt en given funktion er åben for fysisk fremmøde, er det muligt at ringe til Borgerservice på 56 676767 inden for kommunens åbningstid. På koege.dk/corona opdateres jævnligt, når der kommer nyt i forhold til genåbningen.


Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00.


Opdateret af Køge Kommune 26.05.20