Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Nyt fra byrådets møde den 26. maj 2020

Med blandt andet overskrifterne ”Ungdommens sommer”, ”Gode nyheder til cyklisterne: Ny cykelsti mellem Ølby og Køge” og ”Køges nye, bæredygtige bydel kommer et stort skridt nærmere”

26.05.20
8 millioner kroner til modernisering af bygninger

En del af de bygninger, som huser de kommunale institutioner i Køge Kommune, er af ældre dato og har ikke fulgt med tiden. Derfor sagde byrådet tirsdag ja til at oprette en pulje på 8 millioner kroner om året, der skal bruges til at modernisere kommunale bygninger som fx kulturinstitutioner, dagtilbud og skoler.

Pengene kan bruges, hvis der fx er kommet ny lovgivning, der kræver ændringer på bygningen, eller til at sikre, at personalet kan udføre deres kerneopgave bedst muligt.

- Det vigtigste er, at kommunens ansatte kan fokusere på deres kerneopgaver, hvad enten det er at passe de mindste, undervise de lidt ældre eller noget helt tredje, og pengene er godt brugt, hvis vi kan give dem mere tid til det. Jeg håber, at der i fremtiden kan blive råd til endnu flere moderniseringer, siger borgmester Marie Stærke.

Puljen ligger ud over de midler, der er afsat til at vedligeholde de kommunale bygninger. På budgetforhandlingerne til efteråret skal byrådet beslutte, hvor puljen konkret skal bruges.


Solbakken i Køge renoveres før tid
For at sætte gang i hjulene i erhvervslivet har Landsbyggefonden fremrykket tilskud til renoveringen af almene boliger, herunder Køge Boligselskab afdeling Solbakken II, der ellers tidligst skulle have været renoveret i 2021.

Sagen har skullet behandles meget hurtigt, for at Solbakken II kunne komme i betragtning til den fremrykkede renovering. Et godt og målrettet arbejde i boligselskabet og et godt samarbejde mellem boligselskab og forvaltning har betydet, at man på ganske kort tid har nået at behandle sagen, så den kunne præsenteres for byrådet før 1. juni 2020, som var den udmeldte tidsfrist fra Landsbyggefonden.

- Det her er et eksempel på et rigtigt godt samarbejde mellem boligselskabet og forvaltningen, der ender med at komme dem, der bor i Solbakken, til gode, siger borgmester Marie Stærke.


Særlig corona-indsats skal hjælpe ensomme ældre
Situationen med corona har betydet, at mange ældre og udsatte borgere har måttet isolere sig for at mindske smitterisikoen. Det betyder også, at især ældre mennesker, der oplever ensomhed, har en forringet livskvalitet og et dårligere helbred.

Køge Kommune starter derfor et nyt initiativ, der skal mindske og forbygge ensomhed som følge af coronakrisen.

- I Køge Kommune passer vi på hinanden, og vi er fælles om at bekæmpe ensomhed. Det gælder især, når vi bliver ramt af en situation som coronakrisen, hvor ældre og andre har været nødt til at distancere sig fra familie og venner af hensyn til deres helbred, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådet besluttede på sit møde tirsdag at afsætte penge til de særlige initiativer.


Ungdommens sommer
På grund af situationen med corona har rigtigt mange unge i Køge Kommune måttet spendere foråret indendørs. Derfor sagde Køge Byråd tirsdag ja til initiativet Ungdommens Sommer 2020 og afsatte dermed én million kroner til at give hele kommunens ungdom en sommer, der er værd at huske.

- Vi står i en helt unik situation, og det kræver unikke løsninger. Det her kan lade sig gøre, fordi vi har en sund økonomi i Køge Kommune, og fordi vi har et frivillig- og foreningsliv, der står klar til at hjælpe med at gøre det til en realitet, og jeg er simpelthen så glad for, at vi kan gøre det her for ungdommen, siger borgmester Marie Stærke.

Der er planlagt aktiviteter, der kan afholdes sikkert, og etablering af uderum, hvor kommunens godt 6000 unge mellem 12 og 18 år kan få lov til at hygge sig, uden at der sidder en voksen lige ved siden af.

Blandt andet vil der blive etableret et midlertidigt Maritimt Ungdomshus på marinaen, som både kan være base for mange havsportsaktiviteter og samtidig være hjemsted for de frivillige, der skal hjælpe med at få det hele til at løbe af stablen.

I Vemmedrup, Herfølge, Ejby, Ølsemagle og Borup bliver der lavet midlertidige bålsteder, hvor frivillige båltændere og -slukkere kan hjælpe de unge med en hyggelig og sikker aften.

- De unge i kommunen skal også have et rum, hvor de kan få lov til bare at være sig selv, og det er bare blevet lidt sværere i coronatiden. Her prøver vi at lave nogle frirum, hvor unge kan være sammen uden voksne, mens lokale og frivillige kræfter er med til at sikre gode rammer, siger Marie Stærke.

Der bliver også arrangeret en Open Air Bio-karavane, der i ugerne 27, 28 og 32 kommer rundt i hele kommunen og viser film under åben himmel.


Køges nye, bæredygtige bydel kommer et stort skridt nærmere
Byggeriet af en ny, bæredygtig bydel på Søndre Havn er nu klar til at gå ind i næste fase. På byrådsmødet tirsdag godkendte byrådet nemlig endelig en lokalplan for fjerde etape af byggeriet. Byggeriet kommer til at bestå af fem boligkarréer med 500 ejer- og lejeboliger.

De godt 45.000 etagekvadratmeter bliver hovedsageligt til boliger, men der bliver også plads til caféer, gallerier, butikker og andet i stueetagerne, der kan være med til at bringe liv til området.

Det er PensionDanmark, der udvikler og bygger den nye bydel, der bliver miljø- og energimæssigt bæredygtig. Med blandende boligformer og fokus på fællesskaber skabes en bydel, der er mangfoldig og med masser af byliv og rum til kultur.

- Fremover kan man på en kort slentretur bevæge sig fra Køges historiske torv og bymidte til en helt ny, bæredygtig bydel ved vandet med masser af liv og grønne områder. Forandringen af området ved Søndre Havn kommer til at betyde at hele Køge by bliver bundet sammen med vandet, og at borgerne får adgang til nye, rekreative naturområder og spændende boligområder. Jeg ser frem til at følge det visionære byggeri, siger borgmester Marie Stærke.


Gode nyheder til cyklisterne: Ny cykelsti mellem Ølby og Køge
Snart bliver det lidt mere trygt at cykle mellem Ølby og Køge. Køge Byråd har nemlig godkendt at forbinde de allerede eksisterende cykelstisnet i Ølby, i Køge og ved Sjællands Universitetshospital.

I dag er der cykelsti fra Ølby langs Ølbyvej frem til motorvejsbroen og fra Salbyvej til Københavnsvej. De to stisystemer bliver nu forbundet af en cykelsti langs Ølbyvej, så man fremover kan cykle hele vejen ad cykelstier. På den måde flettes også cykelstierne omkring Sjællands Universitetshospital bedre ind i nettet af cykelstier.

- Der er så mange mennesker, der hver dag pendler på deres cykel mellem Køge og Ølby – skoleelever, personale og besøgende til sygehuset og rigtigt mange andre. Så selvfølgelig skal det kunne lade sig gøre at cykle hele vejen langs Ølbyvej på en god og sikker cykelsti, siger borgmester Marie Stærke.

Projektet forventes at komme til at koste 6,5 millioner kroner, hvoraf 40% dækkes af Vejdirektoratets pulje ”Pulje til fremme for cyklisme”.Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00
Opdateret af Køge Kommune 26.05.20