Online - Lær at tackle angst og depression

Hvordan har du det?
Oplever du at være nedtrykt, trist, bange, isoleret, ensom, håbløshed, mindre selvtillid, problemer med at sove, angst, depression. Har du svært ved at passe din uddannelse eller job, tankemylder, hjertebanken, ondt i maven, bekymringer?

12.05.20

Køge Kommune tilbyder kursus som foregår online. Alt hvad du skal bruge er en computer og internet. Kurset er anonymt.

Formålet med kurset er, at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selvom du har symptomer på angst og/ellerdepression. Du lærer at tackle de problemer og udfordringer, der følger med dine symptomer, så det bliver dig - og ikke dem - der styrer dit liv.

Eksempler på emner, der tages op på kurset:

• Håndtering af psykiske/fysiske smerter og træthed.

• Fysisk aktivitets betydning for humøret.

• Triggere og advarselssignaler.

• Forebyggelsesstrategier.

• Redskaber til at undgå, at symptomerne styrer dit liv.

Der bliver løbende oprettet hold, et kursus løber over 6 gange - samme ugedag og tidspunkt.

Ønsker du at blive tilmeldt kurset, skal du have en forsamtale som varer ca. en halv time - denne foregår pr. telefon.

Tilmelding og spørgsmål for unge mellem 15 og 25 år:
Anne Birkedal, T: 29 33 70 97 
E-mail:  - oplys navn, telefonnr. og alder.

Tilmelding og spørgsmål for voksne +18 år:
Helle Skals, T: 29 33 22 44
E-mail:  - oplys navn, telefonnr. og alder.

Du kan læse mere om kurset på www.koege.dk/patient og www.laerattackle.dk  

Citat fra en kursist:  ”Onlinekurset har hjulpet mig i gang  med at sætte ord på min angst.”

Opdateret af Køge Kommune 12.05.20