Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Opstart af lokalplan 1095 - ny daginstitution ved Ravnsborghallen

Køge Kommunes Klima- og Planudvalg har besluttet at høre naboer m.fl., inden der udarbejdes et forslag til lokalplan.

06.05.20

Projektet

Køges befolkning vokser og der er behov for en ny integreret daginstitution i den sydlige del af Køge. Køge Kommune har besluttet, at den kan ligge ved Ravnsborghallen på en del af det område, der i dag bruges til fodboldbaner.

Samtidig ønsker Køge Bugt Gymnastikforening, at der sikres plads til en ny hal og tumlesal i området øst for springcenteret.

Tanken er, at en ny hal og tumlesal kan dobbeltanvendes, så daginstitutionens børn bruger den i dagtimerne og foreningens medlemmer i eftermiddags- og aftentimer samt weekender.

Ny lokalplan

Inden der kan gives byggetilladelse til en ny daginstitution, skal der udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for at anvende en del af de eksisterende fodboldbaner til daginstitution med legeplads mm., en ny gymnastikhal og tumlesal samt tilhørende parkering, adgangsvej mm. 

Der er foreslået en sydlig placering af den kommende daginstitution, hal og tumlesal på fodboldbanerne med to alternative adgangsveje fra eksisterende parkeringspladser.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. nr. 1a, 1m, 1n, og 7000f alle af Hastrup By, Herfølge. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 10 ha. ved Ravnsborghallen mellem LilleSyd jernbanen og Ravnsborgvej i det sydlige Køge.

Inputs til lokalplanarbejdet

Køge Kommune vil gerne høre din mening i forbindelse med det indledende lokalplanarbejde.
Du kan se en kort præsentation af startredegørelsen i den tilknyttede pdf.
Normalt afholdes et borgermøde i forbindelse med det indledende lokalplanarbejde, men dette er ikke muligt pga. coronavirus. Derfor sendes denne præsentation af startredegørelsen med mulighed for at stille spørgsmål og komme med skriftlige forslag og synspunkter til lokalplanarbejdet i stedet. Der kan i perioden stilles opklarende spørgsmål på mail. Forslag og synspunkter som beskrevet nedenfor vil indgå i det videre arbejde med lokalplanen.

Forslag og synspunkter

Forslag og synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 1. juni 2020. Vær opmærksom på at opklarende spørgsmål ikke vil indgå i den videre behandling. Spørgsmål, forslag og synspunkter kan sendes til planlægger Malene Wilhjelm på malene.wilhjelm@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Spørgsmål og inputs til lokalplanarbejdet skal indgives mellem 6. maj og 1. juni 2020. Vi gør opmærksom på, at navn og adresse vil fremgå af et høringsnotat.

Præsentation af lokalplanopstarten

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 06.05.20