Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Nyt tilbud skal give skoletrætte elever gejsten tilbage

Skoletrætte elever på 8. og 9. kl. får nu tilbud om at starte i en erhvervsklasse i Køge, som kombinerer skolegang og praktik i en virksomhed. De kan senere fortsætte på en ungdomsuddannelse i erhvervsuddannelsernes grundforløb eller mesterlære.

27.05.20

Et enigt skoleudvalg sagde på sit møde den 6. maj ja til et forslag om at oprette en erhvervsklasse med 12 elever på 8. årgang og 12 elever på 9. årgang fra skoleåret 20/21.

Erhvervsklassen skal imødekomme skoletrætte elever med et tilbud om reduceret undervisning i dansk, matematik og engelsk i en kombination med erhvervspraktik i en virksomhed.

- Jeg har i mange år efterspurgt alternative undervisningstilbud i udskolingen, da alle elever efter min mening ikke nødvendigvis skal have lige meget undervisning, udtaler formand for skoleudvalget i Køge Mads Andersen, der er begejstret for erhvervsklassetilbuddet, som bliver en realitet fra august 2020.

- Vi skal turde uddanne både kloge hoveder og kloge hænder. Med erhvervsklassetilbuddet har vi nu et tilbud til elever efter 7. klasse, som er målrettet erhvervsuddannelserne, der netop nu – og sikkert mange år frem - efterspørger dygtige elever, fortsætter Mads Andersen.

Køge kommune har i en årrække samarbejdet med Solrød Ungdomsskole. Det bliver Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) i Køge,  som i et samarbejde med Køge Ungdomsskole, skal forestå det nye erhvervsklassetilbud i Køge. UUV i Køge har hidtil har stået for praktikformidlingen.

To dages skole og to dages praktik
Tilbuddet kommer til at omfatte én klasse på 8. årgang og én på 9. årgang. Hver klasse vil få plads til ca. 12 elever. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolelovens §33, hvorefter en elev efter afslutning af 7. klasse kan opfylde undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb kombineret med erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse.

Skoleugen vil bestå af to undervisningsdage i folkeskolens fag: dansk, matematik og engelsk, to dage i praktik hos en erhvervsdrivende eller på en virksomhed og én dag med varierende aktiviteter.

Klasserne undervises af et begrænset antal lærere med særlige faglige kompetencer inden for området. De små klasser og muligheden for to lærere i klassen vil give bedre vilkår for en differentieret undervisning, der imødekommer den enkelte elevs forudsætninger og behov.

Ud over at matche målsætningen om at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter Folkeskolen, glæder skolechef Søren Thorborg sig over, at skolerne i Køge får et tilbud til de skoletrætte elever.

- Erfaring har vist, at kombinationen af undervisning i færre fag kombineret med god forældrekontakt og en erhvervspraktik giver elever mere selvtillid og karakterer, der giver adgang til en erhvervsuddannelse eller et 10. klasseforløb. For nogen kan et skift i miljøet betyde meget for at komme ind på en god vej i uddannelsessystemet, siger skolechefen.

Alle partier i Skoleudvalget stemte for forslaget.

Pressekontakt:
Mads Andersen, formand for Skoleudvalget, tlf.: 6134 4605
Søren Thorborg, skolechef, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, tlf.: 2046 3790
Anne Vibe Andreasen, afdelingsleder for Ungecentrum - UUV, tlf.: 3031 1879


Opdateret af Køge Kommune 27.05.20