Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Indendørs forenings- og idrætsaktiviteter åbner nu

10.06.20
I forlængelse af Regeringens fase 3 genåbner indendørs idræts- og foreningsliv nu. Det betyder, at idræt og bevægelsesaktiviteter med fysisk kontakt nu kan udføres og idrætsgrene så som badminton, håndbold, svømning, gymnastik, yoga, tankesport, dans, bowling, e-sport og bevægelseshold i aftenskoler m.m. igen må dyrkes. 

Da skolerne kan anvende større lokaler så som gymnastiksale og haller til skoleformål, er vi i kontakt med skoleområdet om vilkår for benyttelse af disse lokaler. Det er muligt at visse lokaler evt. ikke kan anvendes til foreningsformål i øjeblikket. Vi vender tilbage om dette.

Bade- og omklædningsfaciliteter åbner nu

Bade- og omklædningsfaciliteter åbner også. Svømmehaller åbnes ligeledes op for både offentlig badning og foreningsaktiviteter. Bemærk - de generelle retningslinjer for afstand m.v. gælder også i bade- og omklædningsfaciliteter.

Forsamlingsforbud hæves fra 10 til 50 personer indendørs og udendørs

Forsamlingsforbuddet for aktiviteter i indendørs og udendørs faciliteter hæves til 50 personer. Det er herudover også muligt at samle f.eks. 2 grupper á 50 personer så længe det kan sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. 

Individuelle retningslinjer kan gøre sig gældende

De netop offentliggjorte retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er vejledende i forhold til, hvordan idræts- og foreningsliv kan foretage en ansvarlig genåbning. Foreninger kan dermed selv – i forlængelse af generelle anbefalinger - fastlægge særlige retningslinjer. Retningslinjerne ifm. med afstandskravet skal overholdes under hensyntagen til deltagernes alder, hvor f.eks. børn kan have svært ved at holde afstand. 

Foreningens ansvar ved ibrugtagning af lokaler

Når foreningerne igen tager lokalerne i brug er det under forudsætning af, at alle tiltag og vejledninger fra sundhedsmyndighederne overholdes, blandt andet:

  • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal være synlige ved opslag eller plakater, samt der skal være håndsprit eller vand og sæbe tilgængeligt.
  • Fokus på grundig rengøring. Dette indebærer blandt andet hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, minimum én gang dagligt og oftere ved mange berøringer. Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der bør benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
  • Særligt fokus på styring af deltagerantal. Der bør være personale/frivillige, der har til opgave, at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 
  • Ved brug af gymnastiksale på skolerne, gør Køge Kommune i øvrigt opmærksom på, at gymnastiksale på folkeskolerne kan bruges til skoleundervisning i løbet af dagen. Det betyder, at der kan være opstilling af stole og borde i salen. Såfremt en forening ønsker at benytte salen skal stole og borde sættes tilbage igen (som det var inden ibrugtagning) efter brug.
Læs retningslinjer for indendørs idrætssaktiviteter.

OBS! Nyeste opdaterede retningslinjer kan læses her

ETK gør rent 1-2 gange om dagen

På lokationer, som ikke er folkeskoler - såkaldte fritidslokaler så som Borup Kulturhus, Boholte Fritidslokaler og Spejderhuset - gøres der grundigt rent 1 gang om dagen. (Bemærk – Køge Gymnasium er fortsat lukket).

På folkeskoler og kommunale kulturinstitutioner vil der forsat blive gjort grundigt rent 2 gange om dagen.

De foreninger, som har indgået aftale med ETK om rengøring af klubhuse/foreningshuse har selv ansvaret for at leve op til myndighedernes hygiejnekrav.  

Reviderede retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv

Kulturministeriet har ligeledes udsendt reviderede retningslinjer for udendørs aktiviteter med et hævet forsamlingsforbud på 50, som dermed erstatter tidligere offentliggjorte retningslinjer for udendørs aktiviteter.

Læs de reviderede retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter.
OBS! Nyeste opdaterede retningslinjer kan læses her 

Opdateret af Køge Kommune 12.06.20