Boretilladelse til en overvågningsboring

På Kimmerslev kildeplads og en overvågningsboring på Slimminge kildeplads

04.06.20

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare­klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Hent hele tilladelsen for Kimmerslev

Hent hele tilladelsen for Slimminge


Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 18.06.20