Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Boretilladelse til en overvågningsboring

På Kimmerslev kildeplads og en overvågningsboring på Slimminge kildeplads

04.06.20

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare­klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage over afgørelserne skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Hent hele tilladelsen for Kimmerslev

Hent hele tilladelsen for Slimminge


Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 04.06.20