Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Lokalplanopstart for ny idrætshal ved Borup Privatskole

Køge Kommunes Klima- og Planudvalg har besluttet at høre naboer m.fl., inden der udarbejdes et forslag til lokalplan.

15.06.20

Projektet

Borup Privatskole ønsker at etablere en idrætshal med tilhørende faciliteter, to undervisningslokaler, pedelværksted og opbevaring på Bækgårdsvej 54A og 54B. Området skal ligeledes omfatte parkeringsplads og adgangsvej.

Udvidelsen med idrætshal og faglokaler skal skabe mere plads og bedre faciliteter til de allerede indskrevne elever, der vil få mindre transport til idrætsundervisning. Det er ikke planen, at elevantallet skal øges. 

Ny lokalplan

Etablering af ny idrætshal op til 10 meter høj, samt ændret anvendelse af delområdernes anvendelse til undervisningsformål, forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan, hvori der bl.a. fastlægges anvendelse for de enkelte delområder i kommuneplanrammen.

Eksisterende bebyggelse på skolens ejendomme Bækgårdsvej 54A og 54B, 4140 Borup, nedrives og erstattes af ny bebyggelse. Der er foreslået en sydlig placering af idrætshallen på Bækgårdsvej 54B, med parkering og adgangsvej mod nord på Bækgårdsvej 54A.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 1az, 1ca, 1ay, 1ck, 1aø, 1bø og dele af 1cn, alle af Borup By, Borup. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 12 ha. mellem Roskilde-Ringsted jernbanen mod vest og Bækgårdsvej mod øst. Mod nord ligger blandet bolig og erhverv med åben lav bebyggelse, mens områderne øst og syd for området er udlagt til erhverv. Langs det sydlige skel i erhvervsområdet ligger Haveforeningen Bækgården.

Præsentation af lokalplanopstarten.

Inputs til lokalplanarbejdet

Køge Kommune vil gerne høre din mening i forbindelse med det indledende lokalplanarbejde.
Du kan se en kort præsentation af startredegørelsen i den tilknyttede pdf.

Normalt afholdes et borgermøde i forbindelse med det indledende lokalplanarbejde, men dette er ikke muligt pga. coronavirus. Derfor sendes denne præsentation af startredegørelsen med mulighed for at stille spørgsmål og komme med skriftlige forslag og synspunkter til lokalplanarbejdet i stedet. Der kan i perioden stilles opklarende spørgsmål på mail. Forslag og synspunkter som beskrevet nedenfor vil indgå i det videre arbejde med lokalplanen.

Forslag og synspunkter

Forslag og synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 13. juli 2020. Kommentarerne kan sendes til eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail. Vi gør opmærksom på, at navn og adresse vil fremgå af et høringsnotat.  

Spørgsmål til planen kan sendes til planlægger Anders Skovbo på . Vær opmærksom på at opklarende spørgsmål ikke vil indgå i den videre behandling.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 15.06.20