Nedklassificering af 34 km. vandløb

I Køge Kommune

04.06.20
Klima- og Planudvalget har godkendt nedklassificering af 34 km vandløb heraf 13 km som er rørlagt i Køge Kommune. Godkendelserne ændrer ikke på ejerskabet, da lodsejerne hele tiden har ejet strækningerne, Køge Kommune har haft påtaget sig grødeskæring og anden vedligeholdelse på vandløbene og tilsynet med de nedgravede rørlagte vandløb. Der er 4 ugers klagefrist for klageberettigede på afgørelserne.

1.Bjørnholmløbet
2.Bjæverskovvandløbet Stadion
3.Turøgårdsløbet
4.Tranemoseløbet
5.Sølvbækken station
6.Tangmosebæk Station
7.Vemmedrupvandløbet
8.Slimminge Å Stadion
9.Holmebæk
10.Aggerupvandløbet
11.Kobæk
12.Snogebæk
13.Møllehøjbæk
14.Holmeagervandløbet
15.Snogebækken Station
16.Ellebæk Nord Station
17.Bøgedvandløbet
18.Ejby Møllebæk Station
19.Borup Bæk Station

Hent Hvidbogen over høringsbidrag og teksten om vedligeholdelse af private vandløb i Køge Kommune
Kontakt Natur
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 18.06.20