Nedlæggelse af vandløb for at lægge en sø på stedet

4 ugers klagefrist. CP Kelco skal anlægge 2 erstatningssøer og ønsker derfor at nedlægge ca. 100 meter skovgrøft, der løber til Borup Bæk, for at lægge en af søerne ovenpå.

20.07.20
Tilløb til Borup Bæk nedlægges fordi der anlægges en sø på Matr. 11d, Gammerød By, Borup - Godkendelse af regulering jf. Vandløbsloven

Projektforslaget har været i høring i 4 uger fra 15/5 2020 til 13/6 2020. Der er ikke indkommet nogen høringssvar. 

Derfor kan Køge Kommune godkende at reguleringsprojektet udføres efter at de 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet er udløbet.  

Projektbeskrivelsen og høringen af projektet er vedlagt som bilag 1 og 2. 

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Køge Kommune 20.07.20