Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Anvendelse af kommunale lokaler i sæson 2020/2021 - Covid 19

27.08.20
Så er sæson 2020/2021 startet! Covid-19 er her stadig og det betyder fortsat, at afholdelse af aktiviteter i kommunale lokaler er under forudsætning af, at I overholder de udmeldte retningslinjer fra myndighederne.

Retningslinjer

Kulturministeriet og de andre myndigheder opdaterer løbende retningslinjerne på deres område:

Individuelle retningslinjer kan gøre sig gældende

De offentliggjorte retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er vejledende i forhold til, hvordan idræts- og foreningsliv kan afholde aktiviteter ansvarligt. Foreninger kan dermed selv – i forlængelse af generelle anbefalinger - fastlægge særlige retningslinjer.

Jeres ansvar ved ibrugtagning af lokaler

Når I anvender lokaler/arealer er det under forudsætning af, at alle tiltag og vejledninger fra sundhedsmyndighederne overholdes, blandt andet:

  • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal være synlige ved opslag eller plakater, samt der skal være håndsprit eller vand og sæbe tilgængeligt. Bemærk - I skal selv indkøbe sprit mv. til dette formål. ETK stiller ikke dette til rådighed.
  • Fokus på grundig rengøring. Dette indebærer bl.a. hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter minimum én gang dagligt og oftere ved mange berøringer. Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem de forskellige brugere eller der bør benyttes personlige redskaber og engangsudstyr. Bemærk - I skal selv indkøbe sprit mv. til dette formål. ETK stiller ikke dette til rådighed.
  • Særligt fokus på styring af deltagerantal. Der bør være personale/frivillige, der har til opgave, at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 

ETK gør rent 1-2 gange om dagen på hverdage

Det daglige antal af rengøring er på nuværende tidspunkt afhængigt af om lokationen er en folkeskole, en kommunal kulturinstitution eller et såkaldt fritidslokale så som Borup Kulturhus, Boholte Fritidslokaler og Spejderhuset. Lokaler på folkeskolerne bliver yderligere rengjort fredag aften.

Jer som har indgået aftale med ETK om rengøring af klubhuse/foreningshuse har selv ansvaret for at leve op til myndighedernes hygiejnekrav.

Opdateret af Køge Kommune 08.10.20