30 årig tilladelse til vandindvinding til Tureby-Alkestrup Vandværk

Køge Kommune har den 18. august 2020

20.08.20

Afgørelse

Køge Kommune har den 18. august 2020 givet en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding til Tureby-Alkestrup Vandværk.
Tilladelsen finder du her


Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen.
Klagefristen er 4 uger fra dags dato. Dermed er fristen frem til den 17. september 2020. Klagevejledning findes i tilladelsen.


Kontakt Grundvand
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 20.08.20