Blågrønalger på strandene og Havnebadet

Det varme sommervejr og de lune badetemperaturer skaber for øjeblikket en risiko for forekomsten af alger i badevandet. Der er nu observeret alger på alle Køges badestrande - Ølsemagle Revle, Nordstranden, Søndre Strand samt i Havnebadet. Der er opsat informationsskilte om alger på strandene. Alger kan være giftige, så vær opmærksom, hvis du tager ud og bader.

19.08.20
På Køge Kommunes hjemmeside kan du altid se de seneste badevandsmålinger.

Køge Kommune måler gennem sommeren for bakterieindholdet i badevandet – herunder e-coli og enterokokker. Der bliver som sådan ikke målt for alger. Men vi holder selvfølgelig et ekstra øje i sommerperioden, når strandende ordnes hver morgen. Hvis vi observerer et problem med blågrønalger ved Køges badesteder, vil vi skilte med det ved badestederne samt informere om det på koege.dk og i dagspressen. 

Problemet med alger er, at de kan opstå lynhurtigt, så selvom vi har været ude og tjekke badevandet om morgenen, kan de sagtens opstå henad eftermiddagen. Derfor vil det ofte være de badende, der først opdager algerne i badevandet. 

Som badegæst kan du selv holde øje med misfarvninger i vandet, og skumdannelser. En god tommelfingerregel er, at du skal kunne se dine fødder, hvis du står i vand til knæene. Hvis vandet er uklart og grønt som grønkålssuppe, skal du ikke bade.

Gode råd:

1. Bad aldrig, hvis vandet er uklart og grønt af alger.  

2. Bad ikke i de bræmmer af sammenskyllede alger, der kan drive på vandet. 

3. Lad aldrig småbørn soppe og lege i alger, der er skyllet sammen langs bredden. 

4. Lad ikke husdyr drikke af og bade i vand, der er grønt af alger. 

I mange farvande optræder der hver sommer en opblomstring af blågrønalger. Vandet bliver grønt og uklart og får karakter af grønkålssuppe eller maling. Langs bredderne samles der bræmmer af rådnende alger. 

Under store opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hud-irritationer, feber, kvalme og diarré. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

Du kan læse mere om alger i badevandet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 09.08.21