Invitation til borgermøde

Køge Kommune har igangsat arbejdet med ny lokalplan for Ejby Lilleskole.

18.08.20

Invitation

Ejeren af Skovvang 2 / Degnegyden 1 ønsker at omdanne Ejby Lilleskole til boligområde med 18-20 boliger i form af rækkehuse i 1½ etage.

På borgermødet præsenteres ideer til en boligbebyggelse i lokalplanområdet, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål og komme med input.

Tid og sted

Borgermødet foregår:

onsdag den 26. august kl. 17-18

Udendørs på stedet, Skovvang 2 / Degnegyden 1, Ejby.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 18.08.20