Reduktion af åbeskyttelseslinjen

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-11 i Køge Kommune.

20.08.20

Afgørelsen

I medhør af naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 1 har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-11 – Vedskølle.

Læs hele afgørelsen

Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.
Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 20.08.20