Borgermøde med idéudviklingsworkshop om Køge Nord 9. september 2020

Kultur- og Idrætsudvalget har 30. marts 2020 besluttet at afsætte midler til en idræts-, fritids- og kulturplan for byudviklingsområdet i Køge Nord.

03.09.20
Som led i denne proces inviteres alle interesserede til en idéudviklingsworkshop onsdag 9. september 2020 kl. 18.30-20.30 i Køge Nord Sport Center, Skolevej 7, 4600 Køge. 

Tilmelding

Tilmelding til borgermødet med navn og mailadresse foregår efter ’først-til-mølle’- princippet og sendes til mrk. ”Tilmelding til borgermøde 9. september”. Tilmeldingsfristen er fredag 4. september 2020.

Læs mere om borgermødet på koege.dk/ifkplan

Åben følgegruppe

Du kan også melde dig til den åbne følgegruppe, som skal følge udviklingen af idræts- kultur- og fritidsplanen og den efterfølgende fase med realisering. Man kan løbende tilmelde sig via mail mrk. ”Tilmelding til følgegruppen”.

Læs mere om følgegruppen på koege.dk/ifkplan


Opdateret af Køge Kommune 03.09.20