Grundlovsceremonien den 8. oktober udskydes

Grundlovsceremonien for nye statsborgere udskydes til den 21. oktober pga. COVID-19 restriktioner.

Læs mere her.

29.09.20

Grundlovsceremonien er for alle Køgeborgere, som har søgt om og fået tildelt dansk statsborgerskab (i henhold til Lovforslaget L180 Forslag om indfødsrets meddelelse).

For at blive dansk statsborger skal du møde op til ceremonien og underskrive en erklæring om at overholde grundloven.

Tid og sted 

Grundlovsceremonien afholdes onsdag den 21. oktober 2020 kl. 14.00-15.30.

Adressen er: Køge Rådhus, kantinen, Torvet 1, 4600 Køge.

Vigtige praktiske informationer

Til ceremonien skal du medbringe følgende:

  • Gyldigt ID kort med billede
  • Erklæring du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet inden ceremonien.
    (Erklæringen skal først underskrives under ceremonien og må ikke være underskrevet på forhånd).

Grundlovsceremonien afholdes i henhold til de anbefalede retningslinjer fra myndighederne omkring COVID19.
Hold øje med hjemmesiden for evt. ændringer.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du skrive til Køge Kommune på mail: eller ringe til specialkonsulent Rikke Willesen på tlf. 30 54 83 43.

Opdateret af Køge Kommune 29.09.20