Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Nye besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Køge Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Køge Kommune påbud om at lukke for indendørs besøg på sociale tilbud, hvor der er enten beboere eller medarbejdere, som har særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom ved smitte corona-virus. Besøg udendørs er stadig muligt, ligesom indendørs besøg er muligt i helt særlige situationer. Påbuddet skyldes udviklingen, hvor Køge Kommune nu ligger højt i forhold til antallet af smittede med corona-virus.

25.09.20
Pressemeddelelse fra Køge Kommune
Nye besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Køge Kommune
Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Køge Kommune påbud om at lukke for indendørs besøg på sociale tilbud, hvor der er enten beboere eller medarbejdere, som har særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom ved smitte corona-virus. Besøg udendørs er stadig muligt, ligesom indendørs besøg er muligt i helt særlige situationer. Påbuddet skyldes udviklingen, hvor Køge Kommune nu ligger højt i forhold til antallet af smittede med corona-virus.


Udviklingen i smittetallet i Køge Kommune er nu så højt, at Styrelsen for Patientsikkerhed har givet byrådet et påbud om at igangsætte et midlertidigt stop for indendørs besøg på sociale tilbud, hvor enten beboere eller medarbejdere er i særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom ved smitte med corona-virus. 


Hvis lederen på de enkelte tilbud er i tvivl om, hvorvidt der er beboere eller medarbejdere, der tilhører en risikogruppe, kan der være behov for at undersøge det nærmere evt. ved kontakt til den pågældendes læge. 


I går fik Køge Kommune samme påbud i forhold til besøg på plejehjem, hvor alle beboere dog anses for at være i risikogruppe.


Påbuddet for de sociale tilbud gælder straks, og altså fra i dag, den 25. september. Formålet er at forebygge eventuelle udbrud af corona-virus, og gælder i første omgang indtil 1. oktober.


Påbuddet kommer dog med nogle få undtagelser:


- Hvis der er tale om en kritisk situation, kan besøget foregå indendørs.
- Forældre til børn på botilbud kan fortsat aflægge besøg indendørs. 

- Lederen kan give mulighed for indendørs besøg af 1-2 faste besøgspersoner i borgerens egen bolig i de tilfælde, hvor boligen ligger med direkte adgang ude fra.For alle andre besøg gælder, at de skal foregå udendørs.


- De nye restriktioner er desværre nødvendige i en situation, hvor vi oplever stigende smittetal i vores kommune, som gør det ekstra vigtigt at passe på borgere, der er særligt udsatte. Vi har heldigvis ikke smitteudbrud på nogle af vores sociale tilbud, og sådan skulle det meget gerne blive ved at være. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der bliver berørt og kede af de nye restriktioner. Formålet er dog at undgå, at vi kommer tilbage til en situation som i foråret, hvor besøg slet ikke var mulige. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at sikre så gode og sundhedsmæssigt forsvarlige betingelser på vores botilbud som muligt, siger borgmester Marie Stærke.


- Det er svært for både udsatte borgere og pårørende at være underlagt restriktioner.  Men vi har et særligt ansvar for at passe på borgere på vores sociale tilbud. Jeg håber, at påbuddet kan bidrage til, at vi ikke ser udbrud med smitte på vores tilbud, samtidig med, at der fortsat er mulighed for at komme på besøg - blot under nogle andre midlertidige vilkår, siger formand for Social og Arbejdsmarkedsudvalget, Lissie Kirk.


Restriktionerne gælder ikke kommunens sociale aktivitetstilbud og væresteder. 


Særligt for nærmeste pårørende
Med de nye restriktioner følger, at den enkelte borger, der bor på et af kommunens sociale tilbud, kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Disse skal udpeges af beboeren selv i samarbejde med personalet på tilbuddet.


Pårørende til borgere på sociale tilbud får besked om restriktionerne direkte fra plejehjemmet. Spørgsmål i den forbindelse stilles til ledelsen på det enkelte botilbud. 


Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00
Lissie Kirk, telefon 20 92 07 41
Velfærdsdirektør Mette Olander, telefon 23 99 87 01


Læs også pressemeddelelsen her:Opdateret af Køge Kommune 25.09.20