Borgermøde om udvikling af Den Maritime Halvø 21. oktober 2020

Invitation til digitalt borgermøde onsdag 21. oktober 2020 kl. 19-21 om udvikling af Den Maritime Halvø på Søndre Havn.

05.10.20
Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Køge Kyst fortæller om oplæg til prospekt for områdets udvikling og den videre proces. Derefter kan deltagere bidrage med input digitalt via chatten. Mødet fungerer også som foroffentlighedsmøde forud for udarbejdelse af ny lokalplan for området. 

Læs mere og find link til deltagelse på koege.dk/denmaritimehalvo
Opdateret af Køge Kommune 05.10.20