Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Nye tiltag mod covid-19 på kultur- og idrætsområdet

29.10.20

Nyhed fra Kulturministeriets hjemmeside:

Med regeringens udmelding den 23. oktober 2020 forlænges de nuværende restriktioner, og samtidig indføres der nye og skærpede restriktioner fra mandag den 26. oktober 2020 (krav om mundbind dog først fra 29. oktober 2020). Det medfører følgende restriktioner og anbefalinger på kultur- og idrætsområdet:

  • Forbud mod at forsamles mere end 10 personer (foreløbig fire uger frem)
  • Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter.
  • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere.
  • I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede.
  • Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder kommunale lokaler, museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv. (uddybes på Kulturministeriets hjemmeside)
  • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.
Læs hele nyheden på Kulturministeriets hjemmeside

Hjælpepakker forlænges

Hjælpepakker og kompensationsordninger forlænges ligeledes: Puljen til kulturaktiviteter og foreningspuljerne til lokale idræts- og spejderforeninger og de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere forlænges ligeledes.
Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside

Saltvandsindsprøjtning til idrætten

I tirsdags (d. 27 oktober) landede aftale om hjælpepakker, der sikrer 450 millioner kroner til kultur- og foreningslivet samt breddeidrætten. Aftalepartierne er enige om at videreføre aktivitetspuljen samt tilføre yderligere midler hertil. Der er enighed om at overføre eventuelt uforbrugte midler og afsætte yderligere 300 mio. kr. i perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021. De nuværende kriterier for puljen fastholdes. Breddeidrætten og foreningslivet vil fortsat have et støttebehov som følge af COVID-19-restriktionerne. Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte yderligere i alt 150 mio. kr. til foreningspuljerne under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021 på de nuværende betingelser for puljerne.
Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside

Få svar på de mest stillede spørgsmål 

Få overblik over de mest stillede spørgsmål/svar i forbindelse med de nye restriktioner om brugen af mundbind, idrætsaktiviteter, foreningsaktiviteter, kulturarrangementer og sociale arrangementer på Kulturministeriets hjemmeside.

Opdateret af Køge Kommune 29.10.20