Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Boretilladelser til byggefelter på Søndre Havn

Boretilladelse til byggefelt SH4-1, SH4-3 og SH4-5 på Søndre Havn i Køge.

16.11.20

Køge Kommune meddeler boretilladelse til 10 moniteringsboringer og 20 pumpeboringer til grundvandssænkning og overvågning.

Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er den 14. december 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.


Opdateret af Køge Kommune 16.11.20