Ansøg ny pulje for trængte foreninger inden 27. november

26.11.20
Køge Byråd besluttede på mødet den 22. september 2020 at overføre 250.000 kr. til Kultur- og Idrætsudvalgets viderefordeling til foreninger, der har et tab som følge af Covid-19 og ikke allerede har fået midler fra Køge Festuge. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 2. november, at puljen skal fordeles gennem en ansøgningsrunde.

Læs evt. pressemeddelelse om den nye pulje

Hvem kan ansøge puljen?

Alle folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Køge Kommune.

Hvem kan IKKE ansøge?

  • Foreninger, der får del i midler fra Køge Festuge. Køge Byråd valgte på møde den 22. september at overføre 225.000 kr. til festugen, til festugens viderefordeling blandt foreninger hjemmehørende i Køge Kommune, der har mistet en indtægt som følge af festugens aflysning pga. covid-19.
  • Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Aftenskolerne har mulighed for anden kompensation.
  • Kulturforeninger. Kulturforeningerne og andre kulturaktører har gennem Kulturpuljen haft mulighed for at bede forvaltningen om udbetaling af udgifter, der ikke har kunne annulleres i forbindelse med aflyste arrangementer støttet af Kulturpuljen.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning inden fredag d. 27. november kl. 12.

Læs mere

Find ansøgningsskema og evt. kontaktoplysninger på koege.dk/tilskud

Opdateret af Køge Kommune 26.11.20