Ansøg Udviklingspuljen inden 1. december

19.11.20

Det er nu muligt at ansøge Udviklingspuljen om alt inden for rekvisitter, udviklingsprojekter og talentudvikling.

Formål med puljen

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i Folkeoplysningsloven.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger/voksenundervisning og selvorganiserede grupper. Udviklingspuljen kan også søges til projekter, der har som formål at udvikle en ny folkeoplysende forening med aktiviteter, der ikke i forvejen findes i Køge Kommune. 

Ansøgningsfrist

Deadline for ansøgning er 1. december.
Du skal søge via ansøgningsskema på koege.dk/tilskudIkke via foreningsportalen EG On som sidste år.

Læs mere 

Find ansøgningsskema, se tidligere udellinger og meget mere på koege.dk/tilskud

Opdateret af Køge Kommune 19.11.20