Opdaterede retningslinjer vedr. træning i grupper

19.11.20

Kulturministeriet har i sidste uge fremsendt opdaterede retningslinjer på kultur- og idrætsområdet. Her fremgår det bl.a., at det er muligt at afholde en aktivitet sektionsopdelt i flere grupper á maksimalt 10 personer i hver gruppe inklusiv holdleder, træner eller instruktør – forudsat at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. 

Det betyder, at en træner mv. således ikke kan lede flere af grupperne, hvis disse opholder sig på samme sted samtidig, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement – og dermed er underlagt forbuddet mod at være end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Læs om de opdaterede retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside

Opdateret af Køge Kommune 19.11.20