Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Strakspåbud om at stoppe udpumpning af drænvand med okker

Ejby Møllebæk – Køge Å - Strakspåbud om at stoppe udpumpning af drænvand med okker

16.11.20
Vi har desværre konstateret, at der er meget okker i det vand, der udpumpes fra dræn under Skovbo Golfklubs bane til Ejby Møllebæk. På grund af, at okker i den fundne koncentration er giftigt overfor vandorganismer og da der er tale om en skærpet handlepligt, fordi vandet løber i Køge Å, der er udpeget som Natura2000-område, udsteder Køge Kommune et påbud uden forudgående høring om, at udpumpningen skal stoppe. Der er klagemulighed i 4 uger for klageberettigede til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hent hele afgørelsen her

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 16.11.20