Nye restriktioner for plejecentre gælder frem til 1. februar

Frem mod 1. februar må ældre på kommunens plejecentre få besøg i egen bolig af tre faste pårørende – dog kun to ad gangen. Besøgene må aflægges med to meters afstand, håndsprit og anbefalinger om mundbind

22.12.20
Til trods for de relativt høje smittetal skal der være plads til at få julebesøg - også som ældre borger på plejecenter. Sundhedsmyndighederne her derfor meldt ud, at der fremover kan udpeges tre faste pårørende, som må komme på besøg i boligen – dog kun to ad gangen. 

For at minimere risikoen for smitte med corona-virus er der krav om, at de besøgende bærer mundbind, hvis de passerer fælles arealer, og det anbefales, at mundbindet bliver på under selve besøget. 

Samtidig skal de allerede eksisterende regler om fysisk afstand på to meter samt afspritning af hænder fortsat overholdes. Samtidig opfordres besøgende til at spritte af på borde og øvrige overflader, som er berørt, for at mindske smitterisiko.

- Der er jo intet, vi ønsker mere, end at vores ældre medborgere får en så god og normal jul, som muligt. Derfor er det meget glædeligt, at der bliver åbnet for flere besøg i egen bolig. Samtidig er det meget vigtigt, at alle besøgende gør deres for at mindske risikoen for, at smitte kommer ind på vores plejecentre. På den måde kan vi opnå både sundhedsmæssig forsvarlighed og den familiære omsorg, som er så vigtig for rigtig mange ikke mindst her i juletiden, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen.

De nye regler er mere lempelige end hidtil, hvor kun en pårørende måtte komme i selve boligen, mens to øvrige måtte aflægge besøg i besøgsrum. Disse besøgsrum vil nu blive nedlagt igen. 

Øvrige besøg for pårørende ud over de tre faste udpegede skal finde sted udendørs fx ved en gåtur. 

Restriktionerne, som er meldt ud fra sundhedsmyndighederne og stadfæstet af borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen, vil gælde frem til 1. februar.

Det vil i øvrigt altid gælde, at der er ledelsen på de enkelte plejecentre, der skal sikre, at retningslinjerne overholdes og at besøg kan finde sted på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Konkrete spørgsmål skal derfor afklares med ledelsen på de respektive centre.


Pressekontakt
Bent Sten Andersen: 31 33 92 31

Opdateret af Køge Kommune 22.12.20