Invitation til for-borgermøde

Køge Kommune har igangsat arbejdet med ny lokalplan 1098 for Værket ved Regnemark.

19.01.21

Invitation

HOFOR A/S skal udskifte det eksisterende vandværk ved Regnemark med et moderne vandværk med centralt blødgøringsanlæg. På grund af anlæggets omfang har kommunen vurderet, at det kræver vedtagelse af ny lokalplan.

Lokalplanarbejdet er igangsat, og der foreligger nu yderligere beskrivelser af projektet, hvorfor Køge Kommune ønsker at invitere til et digitalt for-borgermøde om lokalplan 1098 for Værket ved Regnemark.

Til det digitale for-borgermøde er der mulighed for at høre mere om projektet, stille spørgsmål og komme med input til den kommende plan.

Tid og sted

For-borgermødet afholdes digitalt grundet corona-situationen:

Onsdag den 3. februar kl. 17-18.

Alle er velkomne til at deltage.
Tilmelding til det digitale for-borgermøde ved mail til

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 19.01.21